Support
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะแบนด์
084-100-1007, 0813425751 ,080-603-8998, 02804-8800
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
เพิ่มสินค้า

จำนวนสินค้า: 11   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
แก้ไขล่าสุด: 03/07/2020
รายละเอียด:

อัลโต้แซ็กโซโฟน Yanagisawa AW02

140,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
แก้ไขล่าสุด: 03/07/2020
รายละเอียด:

อัลโต้แซ็กโซโฟน Yanagisawa A-9937

280,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
แก้ไขล่าสุด: 03/07/2020
รายละเอียด:

อัลโต้แซ็กโซโฟน Yanagisawa A-991

140,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 26/07/2020
รายละเอียด:

A-WO1 Gold-lacquer finish and A-WO1 SP Silver-plated finish

100,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
แก้ไขล่าสุด: 26/07/2020
รายละเอียด:

A-WO10 Gold-lacquer finish

115,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 26/07/2020
รายละเอียด:

A-WO10 S Silver-plated finish

130,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 26/07/2020
รายละเอียด:

แซกโซโฟน S-WO1 Gold-lacquer finish

125,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 26/07/2020
รายละเอียด:

แซกโซโฟน เทเนอร์ Yanagisawa T-WO10S

180,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 26/07/2020
รายละเอียด:

โซปราโน แซกโซโฟน S-WO10 Gold-lacquer finish

140,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 26/07/2020
รายละเอียด:

โซปราโน่ แซกโซโฟน

165,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 26/07/2020
รายละเอียด:

Soprano Saxophone Yanagisawa S-WO37GP

320,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1
เพิ่มสินค้า