Support
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะแบนด์
084-100-1007, 0813425751 ,080-603-8998, 02804-8800
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 4   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
<h3>Soundking DS50</h3>
แก้ไขล่าสุด: 15/11/2020
รายละเอียด:

ตู้แอมป์กลองไฟฟ้า Soundking DS50 (50w)

6,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>Soundking DS200</h3>
แก้ไขล่าสุด: 15/11/2020
รายละเอียด:

ตู้แอมป์กลองไฟฟ้า Soundking DS200 (200w)

12,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
แก้ไขล่าสุด: 15/11/2020
รายละเอียด:

ตู้แอมป์กลองไฟฟ้า Soundking DS30B (Bluetooth)

5,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>Carlsbro GAMMA6-60W</h3>
เพิ่มเมื่อ: 15/11/2020
รายละเอียด:

แอมป์กลองไฟฟ้าCarlsbro GAMMA6-60W

5,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1