Support
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะแบนด์
084-100-1007, 0813425751 ,080-603-8998, 02804-8800
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 5   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 18/05/2021
รายละเอียด:

ไมโครโฟน สามารถใช้กับมือถือ กล้องวีดีโอ Acemic M1

380.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 18/05/2021
รายละเอียด:

ไมโครโฟน สามารถใช้กับมือถือ กล้องวีดีโอ Connector 3.5mm Acemic EM1

650.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 18/05/2021
รายละเอียด:

ไมโครโฟน 2 ไมค์สามารถใช้กับมือถือ กล้องวีดีโอ Acemic EM 2

890.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 18/05/2021
รายละเอียด:

ไมโครโฟน สามารถใช้กับมือถือ กล้องวีดีโอ Type-C Plug Acemic M1 B

550.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 18/05/2021
รายละเอียด:

สามารถใช้ต่อกับ มือถือ , กล้องวิดิโอ เพื่อใช้ทำคลิปวิดีโอต่างๆ CAM50

1,100.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1