Support
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะแบนด์
084-100-1007, 0813425751 ,080-603-8998, 02804-8800
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 72   หน้าที่: 1/3

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
<h3>TAMA HG5WN Hardware Set</h3>
แก้ไขล่าสุด: 09/07/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบ ขาตั้งไฉแฉท ขาตั้งสแนร์ กระเดื่อง TAMA HG5WN Hardware Set

30,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA MM5W Hardware Set</h3>
เพิ่มเมื่อ: 09/07/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบ ขาตั้งไฉแฉท ขาตั้งสแนร์ กระเดื่อง TAMA MM5W Hardware Set

10,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Set Stage Master Hardware Kit SM5W</h3>
เพิ่มเมื่อ: 09/07/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบ ขาตั้งไฉแฉท ขาตั้งสแนร์ กระเดื่อง TAMA Set Stage Master Hardware Kit SM5W

11,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Iron Cobra 200 Hardware Kit HB5W</h3>
เพิ่มเมื่อ: 11/07/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบ ขาตั้งไฉแฉท ขาตั้งสแนร์ กระเดื่อง TAMA Iron Cobra 200 Hardware Kit HB5W

12,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 11/07/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบ ขาตั้งไฉแฉท ขาตั้งสแนร์ กระเดื่อง TAMA Hardware kit Starclassic Series HP5W

17,700.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Hardware kit Starclassic Series HP5WN</h3>
เพิ่มเมื่อ: 11/07/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบ ขาตั้งไฉแฉท ขาตั้งสแนร์ กระเดื่อง TAMA Hardware kit Starclassic Series HP5WN

16,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 11/07/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบ ขาตั้งไฉแฉท ขาตั้งสแนร์ กระเดื่อง TAMA Hardware kit Starclassic Series HG5W

19,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 11/07/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบตรง ขาฉาบบูม ขาตั้งไฉแฉท ขาตั้งสแนร์ กระเดื่อง TAMA Hardware kit HR5PWN

15,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Hardware kit HR5W</h3>
เพิ่มเมื่อ: 11/07/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบตรง ขาฉาบบูม ขาตั้งไฉแฉท ขาตั้งสแนร์ กระเดื่อง TAMA Hardware kit HR5W

13,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 11/07/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบตรง ขาฉาบบูม ขาตั้งไฉแฉท ขาตั้งสแนร์ กระเดื่อง TAMA HR5WN Superstar Srries Hardware Pack

12,500.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA The Classic Stand Hardware Kit HC4FB</h3>
เพิ่มเมื่อ: 20/08/2021
รายละเอียด:

ชุดขาตั้งฉาบ 4 ชิ้นTAMA The Classic Stand Hardware Kit HC4FB พร้อมกระเป๋าใส่ขาตั้งครบชุด

11,400.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Rhythm Mate Hi-Hat Stand HH03W</h3>
เพิ่มเมื่อ: 21/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งไฮแฮท TAMA Rhythm Mate Hi-Hat Stand HH03W

2,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 21/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งไฮแฮท TAMA HH45W Stage Master Hi-Hat Stand

3,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA HH55F Classic Hi-Hat Stand</h3>
เพิ่มเมื่อ: 21/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งไฮแฮท TAMA HH55F Classic Hi-Hat Stand

4,200.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 21/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบไฮแฮท TAMA HH75W Hi-Hat Stand

4,900.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Speed Cobra 310 Hi-Hat Stand HH315D</h3>
เพิ่มเมื่อ: 21/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบไฮแฮท แบบ 2 ขา TAMA Speed Cobra 310 Hi-Hat Stand HH315D แบบโซ่เดี่ยว

5,400.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Iron Cobra 600 Hi-Hat Stand HH605</h3>
เพิ่มเมื่อ: 21/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบไฮแฮท TAMA Iron Cobra 600 Hi-Hat Stand HH605 แบบโซ่เดี่ยว

6,200.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 21/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบไฮแฮท TAMA Iron Cobra Hi-Hat Stand HH805N

8,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA HH805D Hi-Hat Stand Iron Cobra Velo</h3> <h3>TAMA HH805D Hi-Hat Stand Iron Cobra Velo</h3>
เพิ่มเมื่อ: 21/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบไฮแฮท แบบ 2 ขา TAMA HH805D Hi-Hat Stand Iron แบบโซ่คู่ Cobra Velo

11,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA HH905N IRON COBRA HI HAT STAND DUPONT</h3> <h3>TAMA HH905N IRON COBRA HI HAT STAND DUPONT</h3> <h3>TAMA HH905N IRON COBRA HI HAT STAND DUPONT</h3>
เพิ่มเมื่อ: 21/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบไฮแฮท TAMA HH905N IRON COBRA HI HAT STAND แบบผ้า DUPONT

10,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Iron Cobra 900 Lever Glide Hi-Hat Stand HH905D</h3>
เพิ่มเมื่อ: 22/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบไฮแฮท TAMA Iron Cobra 900 Lever Glide Hi-Hat Stand HH905Dแบบผ้า DUPONT

13,400.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Iron Cobra Remote Hi-Hat Stand ( Cable Hihat ) HH905RH</h3> <h3>TAMA Iron Cobra Remote Hi-Hat Stand ( Cable Hihat ) HH905RH</h3>
เพิ่มเมื่อ: 22/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบไฮแฮท TAMA Iron Cobra Remote Hi-Hat Stand ( Cable Hihat ) HH905RH พร้อมกระเป๋าใส่ขาตั้ง

19,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 22/08/2021
รายละเอียด:

ชุดล็อคขาตั้งฉาบไฮแฮท TAMA Cobra Clutch HH905XP

5,700.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA HH915N Speed Cobra Hihat Stand</h3>
เพิ่มเมื่อ: 22/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบไฮแฮท TAMA HH915N Speed Cobra Hihat Stand แบบโซ่คู่

11,000.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Speed Cobra Hi-Hat HH915D</h3> <h3>TAMA Speed Cobra Hi-Hat HH915D</h3>
เพิ่มเมื่อ: 22/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งไฮแฮท TAMA Speed Cobra Hi-Hat HH915D แบบผ้า DUPONT

13,400.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA HHDS1 Dyna-Sync Hi-Hat Stand Direct Drive</h3> <h3>TAMA HHDS1 Dyna-Sync Hi-Hat Stand Direct Drive</h3> <h3>TAMA HHDS1 Dyna-Sync Hi-Hat Stand Direct Drive</h3>
เพิ่มเมื่อ: 22/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบไฮแฮท TAMA HHDS1 Dyna-Sync Hi-Hat Stand แบบ Direct Drive

14,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA Rhythm Mate Straight Cymbal Stand HC03W</h3>
เพิ่มเมื่อ: 22/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบแฉ แบบตรง TAMA Rhythm Mate Straight Cymbal Stand HC03W

1,800.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA HC42WN Straight Cymbal Stand</h3> <h3>TAMA HC42WN Straight Cymbal Stand</h3> <h3>TAMA HC42WN Straight Cymbal Stand</h3>
เพิ่มเมื่อ: 22/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบแฉ แบบตรง TAMA HC42WN Straight Cymbal Stand

2,400.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
เพิ่มเมื่อ: 22/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบแฉ แบบตรง TAMA HC43BW Stagemaster Boom Cymbal Stand

3,100.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

 
<h3>TAMA The Classic Stand HC52F</h3>
เพิ่มเมื่อ: 22/08/2021
รายละเอียด:

ขาตั้งฉาบแฉ แบบตรง TAMA The Classic Stand HC52F

2,540.00 บาท
ค่าขนส่ง: 0.00 บาท

1 | 2 | 3